جدول وزن ورقهای آلومینیوم

جدول وزن ورقهای آلومینیوم

شایان ذکر است وزنهای ارائه شده در این جدول حدودی بوده و توسط محاسبات ریاضی محاسبه شده است.

ضخامت میلیمتر 100×200 125×250 150×300 گروه 1000 گروه 2000 گروه 5000 گروه 6000 گروه 7000
0.25 1.35 2.1 303 موجود سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی
0.3 1.65 2.5 3.65 موجود سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی
0.4 2.2 3.3 4.86 موجود سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی
0.5 2.7 4.2 6 موجود سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی
0.6 3.2 5 7.3 موجود سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی
0.7 3.8 5.9 8.5 موجود سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی
0.8 4.3 6.75 9.7 موجود سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی
1 5.4 8.5 12.1 موجود سفارشی موجود موجود سفارشی
1.25 6.8 10.55 15.2 موجود سفارشی موجود موجود
1.5 8.1 12.65 18.25 موجود سفارشی موجود موجود سفارشی
2 10.8 16.9 24.3 موجود سفارشی موجود موجود سفارشی
2.5 13.5 21 30.4 موجود سفارشی موجود موجود سفارشی
3 16.2 25.3 36.45 موجود سفارشی موجود موجود سفارشی
4 21.6 33.75 48.6 موجود سفارشی موجود موجود موجود
5 27 42.15 60.75 موجود موجود موجود موجود موجود
6 32.4 50.5 72.9 موجود سفارشی موجود موجود موجود
8 43.2 67.45 97.2 موجود سفارشی موجود موجود موجود
10 54 84.3 121.5 موجود سفارشی موجود موجود موجود
12 64.8 101.2 145.8 موجود سفارشی موجود موجود موجود
15 81 126.45 182.3 موجود سفارشی موجود موجود موجود
17 91.8 143.3 206.6 موجود سفارشی موجود موجود موجود
18 97.2 151.8 218.7 موجود سفارشی موجود موجود موجود
20 108 168.6 243 موجود سفارشی موجود موجود موجود
25 135 210.75 303.8 موجود سفارشی موجود موجود موجود
30 162 252.9 365.5 موجود سفارشی موجود موجود موجود
35 189 295 425.3 سفارشی سفارشی موجود موجود موجود
40 216 337.2 486 موجود سفارشی موجود موجود موجود
45 243 379.4 546.8 سفارشی سفارشی موجود موجود موجود
50 270 421.5 607.5 سفارشی سفارشی موجود موجود موجود
55 297 463.7 668.3 سفارشی سفارشی موجود موجود موجود
60 324 505.8 729 سفارشی سفارشی

موجود

موجود موجود
70 378 590.1 850.5 سفارشی سفارشی

موجود

موجود موجود
80 432 674.5 972 سفارشی سفارشی موجود موجود موجود
90 486 758.7 1093.5 سفارشی سفارشی سفارشی موجود موجود
100 540 843 1215 سفارشی سفارشی سفارشی موجود موجود
110 594 927.3 1336.5 سفارشی سفارشی سفارشی موجود موجود
120 648 1011.6 1458 سفارشی سفارشی سفارشی موجود موجود
130 702 1095.9 1579.5 سفارشی سفارشی سفارشی موجود موجود
140 756 1180.2 1701 سفارشی سفارشی سفارشی موجود موجود
150 810 1264.5 1823 سفارشی سفارشی سفارشی موجود سفارشی
160 864 1348.8 1944 سفارشی سفارشی سفارشی موجود سفارشی
170 918 1433.1 2065.5 سفارشی سفارشی سفارشی موجود سفارشی
180 972 1518 2187 سفارشی سفارشی سفارشی موجود سفارشی
200 1080 1686 2430 سفارشی سفارشی سفارشی موجود سفارشی
220 1188 1854.6 2673 سفارشی سفارشی سفارشی موجود سفارشی
250 1350 2107.5 3038 سفارشی سفارشی سفارشی موجود سفارشی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس شعبه بازار تهران


  • 021-33948542
  • 09123040341
  • خیابان 15 خرداد خیابان پامنار رو به روی بانک ملی پلاک 139

اطلاعات تماس شعبه غرب تهران


  • 021-66391201-2
  • 09121140651
  • بزرگراه فتح رو به روی فتح 21 بازار آلومینیوم ایران فاز 2 پلاک 111

ساعات کاری


شنبه تا چهارشنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
×

پشتیبانی جهان آلومینیوم در خدمت شماست.

× تماس مستقیم در واتس‌اپ