لوله آلومینیوم

لوله آلومینیوم
لوله هاي آلومينيومي بر حسب کاربرد و مصارف آن در صنايع مختلف، در سايز ها، ضخامت ها و آلياژهاي مختلف توليد و عرضه ميگردند. در انتخاب هر يک از موارد فوق اعم از سايز،ضخامت و آلياژ لوله هاي آلومينيومي، توجه به کارکرد و کاربري مقطع از اهميت بسزايي برخوردار است چراکه هر يک تاثير متفاوتي بر رفتار مقاطع آلومينيومي خواهد داشت. در زير به چند مورد از کاربردهاي لوله هاي آلومينيومي در صنايع اشاره ميشود.
همانطور که مشخص است هر يک از صنايع به توجه به نياز خود، آلياژ آلومينيومي مخصوصي را استفاده ميکنند که اصطلاحا به آن لوله آلومينيوم آلياژي گفته ميشود. خم پذيري لوله هاي آلومينيومي، استحکام، خوش تراش بودن لوله هاي آلومينيومي، آنادايز پذيربودن، قابليت جوش کاري، قابليت بريزينگ لوله هاي آلومينيومي و بسياري موارد ديگر از ويژگيهايي است که در اين آلياژهاي آلومينيومي نهفته است و کار را براي صنعت گران آسان تر ميکند. (قالبهای سفارشی پذیرفته میشود)
سایزهای ذکر شده در این جدول شامل تمامی قالبهای موجود نمیباشد .

جهت اطلاع از خواص الیاژهای الومینیوم اینجا کلیک نمایید.

جهت اطلاع از موجودی سایزها لطفا با ما تماس بگیرید.

قطر خارجی قطر داخلی 7075 6061 6063 2024 6000

7000

قطر خارجی قطر داخلی 7075 6061 6063 2024 6000

7000

6 4 موجود موجود موجود موجود *** 47.5 37.5 موجود موجود موجود موجود ***
8 6 *** *** *** *** موجود 49 39 موجود موجود موجود موجود ***
10 8 *** *** *** *** موجود 50 30 موجود موجود موجود موجود موجود
12 8 *** *** *** *** موجود 50 31 موجود موجود موجود موجود ***
12 10 موجود موجود موجود موجود *** 50 34 موجود موجود موجود موجود ***
12.7 10.7 *** *** *** *** موجود 50 40 موجود موجود موجود موجود موجود
15 10 موجود موجود موجود موجود *** 50 42 موجود موجود موجود موجود ***
16 12.4 *** *** *** *** موجود 50 44 *** *** *** *** موجود
16 12 موجود موجود موجود موجود *** 50 45 موجود موجود موجود موجود ***
16 13 موجود موجود موجود موجود *** 50 46.8 *** *** *** *** موجود
17 11 موجود موجود موجود موجود *** 50 47 موجود موجود موجود موجود ***
18 10 موجود موجود موجود موجود *** 53 35 موجود موجود موجود موجود ***
18 16.4 *** *** *** *** موجود 54 32 موجود موجود موجود موجود ***
19 15 موجود موجود موجود موجود *** 54 48 موجود موجود موجود موجود ***
20 10 موجود موجود موجود موجود موجود 54.5 37 موجود موجود موجود موجود ***
20 16 موجود موجود موجود موجود *** 55 30 موجود موجود موجود موجود ***
21 16 موجود موجود موجود موجود *** 56 42 موجود موجود موجود موجود ***
22 11 موجود موجود موجود موجود *** 57.2 53.1 موجود موجود موجود موجود ***
22 16 موجود موجود موجود موجود *** 60 30 موجود موجود موجود موجود ***
22 18.4 *** *** *** *** موجود 60 39 موجود موجود موجود موجود ***
22 19.6 *** *** *** *** موجود 60 40 موجود موجود موجود موجود موجود
24.5 17 موجود موجود موجود موجود *** 60 43 موجود موجود موجود موجود ***
25 18 موجود موجود موجود موجود *** 60 50 موجود موجود موجود موجود موجود
25 19 *** *** *** *** موجود 60 54 *** *** *** *** موجود
25 20 موجود موجود موجود موجود *** 60 56.8 *** *** *** *** موجود
25 21 موجود موجود موجود موجود *** 63 51 موجود موجود موجود موجود ***
25 21.4 *** *** *** *** موجود 63 52 موجود موجود موجود موجود ***
25 22 موجود موجود موجود موجود *** 64.5 31 موجود موجود موجود موجود ***
25 24.4 موجود موجود موجود موجود *** 65 35 موجود موجود موجود موجود ***
25.8 16.4 موجود موجود موجود موجود *** 65 46 موجود موجود موجود موجود ***
26 21.5 موجود موجود موجود موجود *** 68 63 *** *** *** *** موجود
26.6 16.3 موجود موجود موجود موجود *** 70 30 موجود موجود موجود موجود ***
27 15.8 موجود موجود موجود موجود *** 70 40 موجود موجود موجود موجود ***
28 16 موجود موجود موجود موجود *** 70 50 موجود موجود موجود موجود موجود
28 21 موجود موجود موجود موجود *** 70 60 *** *** *** *** موجود
28 23 موجود موجود موجود موجود *** 70 67 موجود موجود موجود موجود ***
28 23.5 موجود موجود موجود موجود *** 72.5 71.5 موجود موجود موجود موجود ***
28 24 موجود موجود موجود موجود *** 74 60 موجود موجود موجود موجود ***
29 19.6 موجود موجود موجود موجود *** 75 35 موجود موجود موجود موجود ***
30 12 موجود موجود موجود موجود *** 75.2 66 موجود موجود موجود موجود ***
30 20 موجود موجود موجود موجود موجود 75.8 73 موجود موجود موجود موجود ***
30 22 موجود موجود موجود موجود *** 76 71 موجود موجود موجود موجود ***
30 24 *** *** *** *** موجود 76 72 موجود موجود موجود موجود ***
30 20 موجود موجود موجود موجود موجود 76.2 70.2 موجود موجود موجود موجود ***
30 26 موجود موجود موجود موجود *** 78 68 موجود موجود موجود موجود ***
30 26.6 *** *** *** *** موجود 80 50 موجود موجود موجود موجود ***
31.5 7.5 موجود موجود موجود موجود *** 80 60 موجود موجود موجود موجود ***
31.3 22.3 موجود موجود موجود موجود *** 80 68 موجود موجود موجود موجود ***
32 21 موجود موجود موجود موجود *** 80 70 موجود موجود موجود موجود ***
32 28 موجود موجود موجود موجود *** 80 77 موجود موجود موجود موجود ***
33 23 موجود موجود موجود موجود *** 80.8 77.5 موجود موجود موجود موجود ***
34.5 30.5 موجود موجود موجود موجود *** 83.5 76 موجود موجود موجود موجود ***
35 20 موجود موجود موجود موجود موجود 84 71 موجود موجود موجود موجود ***
35 21 موجود موجود موجود موجود *** 85 74 *** *** *** *** موجود
35 26 موجود موجود موجود موجود *** 86 34 موجود موجود موجود موجود ***
35 29 *** *** *** *** موجود 86.5 74.5 موجود موجود موجود موجود ***
35.3 26 موجود موجود موجود موجود *** 89 83 موجود موجود موجود موجود ***
35.7 16 موجود موجود موجود موجود *** 90 50 موجود موجود موجود موجود ***
35.7 26 موجود موجود موجود موجود *** 90 60 موجود موجود موجود موجود ***
36 16 موجود موجود موجود موجود *** 90 70 موجود موجود موجود موجود ***
36 23 موجود موجود موجود موجود *** 90 78 موجود موجود موجود موجود ***
36 26 موجود موجود موجود موجود *** 99.6 78.2 موجود موجود موجود موجود ***
36.3 26.3 موجود موجود موجود موجود *** 100 50 موجود موجود موجود موجود ***
36.5 35.5 موجود موجود موجود موجود *** 100 80 موجود موجود موجود موجود ***
36.7 26.7 موجود موجود موجود موجود *** 100 88 موجود موجود موجود موجود ***
37.5 27.5 موجود موجود موجود موجود *** 100 92 موجود موجود موجود موجود موجود
38 26 موجود موجود موجود موجود *** 100 94 موجود موجود موجود موجود ***
38 32 موجود موجود موجود موجود *** 102 98 موجود موجود موجود موجود ***
38.4 32.4 موجود موجود موجود موجود *** 102.5 99.5 موجود موجود موجود موجود ***
39.7 37.2 موجود موجود موجود موجود *** 103 96.4 موجود موجود موجود موجود ***
40 20 موجود موجود موجود موجود موجود 103 100 موجود موجود موجود موجود ***
40 26 موجود موجود موجود موجود موجود 107 78 موجود موجود موجود موجود ***
40 28 موجود موجود موجود موجود *** 107 87 موجود موجود موجود موجود ***
40 30 موجود موجود موجود موجود موجود 110 100 موجود موجود موجود موجود ***
40 32 موجود موجود موجود موجود *** 115.5 94.5 موجود موجود موجود موجود ***
40 34 *** *** *** *** موجود 120 80 موجود موجود موجود موجود ***
40 35 موجود موجود موجود موجود *** 120 108 موجود موجود موجود موجود ***
40 36 موجود موجود موجود موجود *** 120 113 موجود موجود موجود موجود ***
40 37 *** *** *** *** موجود 125 91 موجود موجود موجود موجود ***
40 38 موجود موجود موجود موجود *** 128.5 125.5 موجود موجود موجود موجود ***
41 38 موجود موجود موجود موجود *** 130 118 موجود موجود موجود موجود ***
42.1 32.5 موجود موجود موجود موجود *** 147 103 موجود موجود موجود موجود ***
42.3 32.5 موجود موجود موجود موجود *** 150 128 موجود موجود موجود موجود ***
42.5 32.5 موجود موجود موجود موجود *** 150 134 موجود موجود موجود موجود ***
42.8 32.8 موجود موجود موجود موجود *** 160 120 موجود موجود موجود موجود ***
42.9 32.5 موجود موجود موجود موجود *** 160 140 موجود موجود موجود موجود ***
43 34 موجود موجود موجود موجود *** 160 144 موجود موجود موجود موجود ***
43 40 موجود موجود موجود موجود *** 168 132 موجود موجود موجود موجود ***
43.3 32.8 موجود موجود موجود موجود *** 170.5 137 موجود موجود موجود موجود ***
43.5 32.5 موجود موجود موجود موجود *** 171 131 موجود موجود موجود موجود ***
44 17 موجود موجود موجود موجود *** 179 152 موجود موجود موجود موجود ***
44 40 موجود موجود موجود موجود *** 190 160 *** *** *** *** موجود
45 39 *** *** *** *** موجود 200 188 موجود موجود موجود موجود ***
45.9 43.8 موجود موجود موجود موجود *** 240 160 موجود موجود موجود موجود ***
46 18 موجود موجود موجود موجود *** 300 276 موجود موجود موجود موجود ***
46 31 موجود موجود موجود موجود *** 300 280 موجود موجود موجود موجود ***
46 42.5 موجود موجود موجود موجود *** 320 230 *** *** *** *** موجود
46.8 41.6 موجود موجود موجود موجود *** 380 370 *** *** *** *** موجود
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس شعبه بازار تهران


  • 021-33948542
  • 09123040341
  • خیابان 15 خرداد خیابان پامنار رو به روی بانک ملی پلاک 139

اطلاعات تماس شعبه غرب تهران


  • 021-66391201-2
  • 09121140651
  • بزرگراه فتح رو به روی فتح 21 بازار آلومینیوم ایران فاز 2 پلاک 111

ساعات کاری


شنبه تا چهارشنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
×

پشتیبانی جهان آلومینیوم در خدمت شماست.

× تماس مستقیم در واتس‌اپ